HAGER

Sve za elektroinstalacije u objektima, stanogradnji i namjenskoj gradnji. Iznimna kvaliteta, inovacije, modularni sistemi, jednostavna montaža i upotreba, komforna primjena, dobar servis i zahtjevan dizajn obilježja su Hagera.